شرکت نوآوران انرژی طراحی مهندسی رایان

شرکت دانش بنیان نوآوران انرژی طراحی مهندسی رایان از سال 1400 فعالیت خود را با هدف توسعه دانش فنی، طراحی و ساخت تجهیزات دوار و واحدهای فرایندی های تک آغاز کرده است.

به طور کلی، اهداف اصلی این شرکت به شرح زیر می‌باشند:

·        توسعه تکنولوژی بازیابی گازهای فلر (NGL – LNG – GTL)
·     توسعه دانش فنی تجهیزات اصلی پلنت‌های بازیابی گاز فلر مانند انواع کمپرسورهای رفت و برگشتی آف گس، اسکرو، گریز از مرکز، میکرو توربین، مبدل‌های آلومینیومی بریزی، کرایوژنیک، برج‌های آلومینیومی تقطیر کرایوژنیک و واحدهای تصفیه هوا و ذخیره سوخت کرایوژنیک
·        کاهش آلایندگی کشتی‌های اقیانوس پیمای کشور و رفع ممنوعیت تردد این کشتی‌ها به دلیل عدم رعایت مسایل زیست محیطی
·        خدمات فني مهندسي و مشاوره‌اي از قبیل مطالعات توجیه فني و اقتصادي طرح‌ها، تهیه نقشه اسناد و مدارک و مشخصات اجرائي طرح‌ها
·        توسعه دانش و لیسانس انواع پکیج هاي فرایندي مربوط به حوزه نفت، گاز، پالایشگاهي، پتروشیمي و نیروگاهي