خدمات OGTech

تامین فضای کار اشتراکی

از نیازهای اولیه هر فناور جهت تشکیل تیم و افزایش سرعت پیشرفت خود، فضای کاری مناسب و تجهیزات اداری می‌باشد، هزینه‌بر و زمان‌بر بودن فراهم‌آوری این امکانات موجب شده تا فضای کار اشتراکی شکل بگیرد، حضور در یک جامعه حرفه‌ای موجب ارتباط با دیگر افراد متخصص، قرار گرفتن در معرض دیدگاه‌های جدید و خلاقیت می‌شود.

منتورینگ فنی و کسب و کار

ارائه مشاوره فنی و کسب و کاری به تیم‌ها و کمک به تهیه برنامه کسب و کار، شناسایی چالش‌های پیش‌رو و توسعه مهارت‌های تخصی از همکاری‌های اصلی مشاوران در OG-Tech می‌باشد.

تامین سرمایه گذاری

یکی از نیازهای اصلی برای عملیاتی کردن هر ایده و نوآوری های آن، سرمایه گذاری اولیه می‌باشد. هر فناور برای ورود به فاز مطالعاتی، ساخت پروتوتایپ و یا نوآوری نسبت به تولیدات پیشین نیازمند به سرمایه اولیه‌ای می‌باشد که میتوان این نیاز را با دریافت تسهیلات بانکی، جذب سرمایه از مراکز رشد وشتابدهنده‌ها و سرمایه‌گذاران تامین کرد. OG-Tech پس از بررسی طرح، تیم اجرایی، هزینه‌ها وامکانات مورد نیاز هر پروژه، در صورت پذیرش در ازای دریافت سهام از شرکت، اقدام به سرمایه گذاری بذری می‌کنند. این امر موجب افزایش تمرکز شتابدهنده بر هر پروژه، همراهی و پشتیبانی با تیم خواهد شد.

شکل دهی و توسعه بازار

شناسایی موثربازار، اعتبارسنجی مدل کسب و کار، بازاریابی و خلق برند جزئی از فرایند تجاری سازی طرح‌های فناورانه و از خدمات مرکز نوآوری OG-Tech ‌می‌باشد.

دسترسی به سرمایه گذاران

دسترسی به شبکه سرمایه گذاران و جذب سرمایه جهت پیشبرد اهداف و تجاری سازی و ورود به بازار یکی از نیازهای اصلی هر کسب و کار و از همکاری‌های OG Tech می‌باشد.