طرح تولید رشته‌های تکمیلی یگانه درون چاهی

شرکت پتروآرسن صنعت شریف(ComTech)

به مجموعه سخت افزاری که از آن برای بهینه سازی تولید هیدروکربن های چاه استفاده می شود، ابزار تکمیل سازی چاه می گویند. این مجموعه می تواند از یک توپک روی لوله جداری تا یک سیستم شامل اجزای فیلتر کردن مکانیکی بیرون لوله مشبک، یا یک سیستم کنترل و اندازه گیری کاملا اتوماتیک که باعث بهینه سازی اقتصادی مخزن بدون دخالت مستقیم اپراتور می شود، باشد.

شرکت دانش بنیان پترو آرسن صنعت شریف (ComTech) به طور متمرکز در زمینه طراحی، ساخت و رانش رشته های تکمیلی single بصورت مهندسی مستقیم برای نصب در چاه‌های نفتی فشار بالا (10000 psi،15000 psi) فعالیت دارد.

 

صنعت نفت

فعال