«طرح توسعه فناوری لیسانس و بومی‌سازی تجهیزات فناورانه در واحد تولید بوتادین»

شرکت توسعه نوآوران پتروشیمی رامان

صنعت پتروشیمی برای بسیاری از کشورها به ویژه ایران صنعتی پیشران محسوب می‌شود، اما متاسفانه علی‌رغم مزیت‌های بالای موجود، این صنعت در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است.

شرکت توسعه نوآوران پتروشیمی رامان با هدف توسعه فناوری لیسانس و بومی‌سازی تجهیزات فناورانه در واحد تولید بوتادین به عنوان یکی از مواد پایه اصلی صنعت پتروشیمی با تکمیل زنجیره ارزش بوتان از سال 1400 فعالیت خود را آغاز کرده است.

صنعت پتروشیمی

فعال